Pioniersplek Amersfoortse Zwaan

Luthers & pionierend: over 'de Amersfoortse Zwaan'
Per 1-1-2010 is er een eind gekomen aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort-Baarn-Soest en een start gemaakt met het project "de Amersfoortse Zwaan", als onderdeel van de Protestantse Gemeente Amersfoort.  Het project  beoogt de eigenzinnige Lutherse traditie in Amersfoort vorm te geven in deze tijd, en richt zich op een breed publiek: Luthers, anders- of niet- kerkelijk.

Wij kunnen alleen Luthers spoor volgen als we tegelijkertijd onze eigen weg gaan:  in vrijheid  čn dienstbaar.

                                    Een christen is een vrij mens, heer over alles en niemands onderdaan;

                                   Een christen is een dienstbaar mens, knecht van alles en ieders onderdaan.

                                                                 Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen / De libertate christiana, 1520.


Het verrassende van de Lutherse Kerk aan de Langestraat is dat er op zaterdag kerk  is.  Soms is dat kerk in de vorm van interview en debat, soms in de vorm van kerkdiensten waarin je tot rust en bezinning komt, soms in de vorm van muziek die je optilt en ontroert. We hebben aandacht voor wat mensen bezielt. U bent welkom op zaterdag van 16 tot 17 uur om deze bijeenkomsten te ervaren -  maar de kerk is al open vanaf 11 uur voor individuele bezoekers.


‘de Amersfoortse Zwaan’  staat als Lutherse plaats van geloof voor

  • een liberaal klimaat, hartelijke (gast)vrijheid en openheid in geloven;
  • voor  een warm hart voor liturgie, voor kunst, cultuur in het algemeen en bovenal voor muziek;
  • eerbied voor de Schrift, die ook bron van de Reformatie was
  • eigentijds en verrassend: Luther staat bekend om zijn Schriftstudie en uitleg, maar hij baseert zijn theologie juist ook op het leven van alledag; zo brengt hij levendige, verrassende theologie, die mensen helpt bij het vinden van hun weg door het leven, een theologie met menselijke maat;
  • spiritualiteit in kleinschaligheid.

 

De Amersfoortse Zwaan is geen vaste gemeente met geografische of geloofsgrenzen.

Ze bestaat uit de mensen die mee willen doen.

Adresgegevens zijn bekend van:

  • leden van de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland die wonen in Amersfoort (incl. Kattenbroek, Vathorst, Nieuwland, Hoogland), Leusden, Woudenberg, Baarn, Soest, Eemnes, Putten, Nijkerk, Ermelo, Harderwijk
  • mensen die er blijk van hebben gegeven zich verbonden te voelen met deze gemeenschap, bijvoorbeeld door het zelf doorgeven van adresgegevens, door financiële bijdragen, door het aanvragen van  het maandelijkse mailblad 'de Amersfoortse Zwaan'.De Amersfoortse Zwaan is onderdeel van de Protestantse gemeente Amersfoort (PGA),
en van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  Als pioniersplek wordt zij landelijk ondersteund door Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland.