VERHALEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN

Verhalen verbinden, spiegelen, verklaren, geven nieuwe dimensies aan je eigen ervaringen.

De bijbel is voor sommigen een geloofsboek, voor anderen wereldliteratuur. Beide welkom!

"Op verhaal komen", elke tweede zaterdag van de maand


verhalen om nooit te vergeten

De Bijbel is een verhalenboek van mensen die geworsteld hebben met geloofs- en levensvragen.

Je vindt er spannende verhalen over verraad, angst, macht en jaloezie.

Wijze verhalen over rechtvaardigheid en mededogen, geloof, hoop en liefde.

En in die oude verhalen blijken ook onze eigen verhalen losgemaakt te worden

en  steeds weer in een verrassend perspectief geplaatst.


Wil je de bijbel leren kennen als 'cultureel erfgoed' om de West-Europese kunst en cultuur beter te begrijpen? Of kom je luisteren om bekende Bijbelverhalen weer als nieuw te horen?  Voor gelovigen en ongelovigen, voor kenners en dummy's.

De verhalen worden van een verrassende nieuwe invalshoek voorzien en soms begeleid door muziek of beeld.


DATUMVERHAALVERTELLER BIJZONDERHEDEN
8 aprilPilatusErik Idemaover macht en angst
13 mei  Diederiek van Loo