Open Kerk

Elke zaterdag vanaf 11 uur is de kerk open voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat de kerk een plaats is waar mensen graag even binnenlopen. Voor de verrassende stilte in alle drukte van de winkelstraat, om een kaarsje op te steken voor jezelf of voor iemand anders, of gewoon uit interesse in oude kerken.

Een gastvrouw/gastheer en gids heet u welkom en geeft desgewenst  informatie. Dit team van gidsen bestaat zowel uit leden van de Lutherse kerk en andere kerkgenootschappen in Amersfoort als uit vrijwilligers zonder kerkelijke binding. Allemaal hebben zij  interesse in mensen en monumenten. Op een zaterdag ontvangen zij gemiddeld 50 mensen.

Bij de KunstKijkRoute, Vreemde Gasten en Gluren bij de Buren in de binnenstad fungeert de Lutherse Kerk als expositieplaats en concertruimte voor verschillende kunstenaars. En natuurlijk is de kerk ook open in het Open Monumentenweekend (het tweede weekend in oktober).


                                                       

 

Stilte…
om rust te midden van onrust te ervaren

om alert en toch ontspannen te zijn
om zicht te krijgen op je oordelen
om niet meegesleept te worden door emoties
om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt
om in balans, in evenwicht te zijn
om eenheid in verscheidenheid te ervaren
om onuitgesproken verbondenheid te voelen
om te leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst

om open en helder in het leven te staan
om met meer intensiteit en vreugde te leven
om te leven vanuit inspiratie en creativiteit
om te luisteren naar anderen

om te weten wat je werkelijk wilt
om te ontdekken wie je bent
om het onvanzelfsprekende in je leven toe te laten
om ruimte te maken voor wat je toevalt, toekomt

 om te luisteren naar jezelf

stilte