Lutherjaar

 

Lutherjaar in Amersfoort – oktober 2016 - oktober 2017

De Amersfoortse Zwaan (Lutherse Kerk Amersfoort) presenteert tijdens het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie, kortweg: het Lutherjaar, een gevarieerd programma.

In het programma is er voor elke doelgroep wat leuks of interessants te vinden.

Met deze activiteiten besteden we aandacht aan het gedachtengoed van Luther, de herdenking van 500 jaar Reformatie en de Hervorming in Amersfoort en omstreken.


De speciale Luther-special downloaden met het hele programma : www.pkn-amersfoort/reformatie


Voor de Luther-game, een pakket met educatieve spelmogelijkheden voor jongeren (maar net zo goed voor de "young-at-hearts") zie www.luthergame.nlDe concert-voorstelling EEN MUZIKALE MONNIK EN EEN PROTESTANTSE NON gaat in première in de Amersfoortse Zwaan op 11 februari 2017. De biografische insteek van deze voorstelling koppelt interessante kennis over Luther als mens en musicus aan een prachtig concert, uitgevoerd in historische kostuums.

Deze Amersfoortse productie is vanaf september 2017 te boeken in het hele land. Bij de commissie Bewaren en Inbrengen Lutherse Traditie kunt u subsidie voor deze voorstelling aanvragen.


 “EEN MUZIKALE MONNIK & EEN PROTESTANTSE NON”

wordt uitgevoerd door

Hans Meijer, luitist, als Maarten Luther,

Paula Bär-Giese, sopraan, als Luthers echtgenote Katharina von Bora

Hein Hof, organist/virginaal bespeler, als componist Johann Walther, Luthers vriend en muzikaal adviseur. 

Diederiek van Loo, predikant van de Lutherse  pioniersplek ‘Amersfoortse Zwaan’ treedt daarbij op als inleider en verteller: over Luthers veelbewogen leven, zijn huwelijk met de sterke vrouw Katharina van Bora en zijn contacten met het Engelse hof.

 

Voor informatie en boekingen: www.musicksmonument.nl, of mail: musicksmonument@me.com 

Een voorproefje kunt u hier zien https://www.youtube.com/watch?v=3GwlU49yI-Q&feature=youtu.be


 Achtergrond:

Het is bekend dat Maarten Luther de muziek een warm hart toedroeg. Hij was een bekwaam luitspeler en zanger met een mooie tenorstem, schreef teksten en componeerde zelf. 'Muziek kan de bedroefden troosten, de gelukkigen opschrikken, de wanhopigen bemoedigen, de trotsen nederigheid leren, de opgewonden mensen kalmeren en zelfs een hart vol haat verzachten'.

Luther wilde die kwaliteit van muziek ook inzetten voor het geloof. Kerkmuziek kon en moest mensen in het hart raken.


Luthers rol in de kerkgeschiedenis is genoegzaam bekend… maar dat hij samen met de componist Johann Walther grote invloed heeft gehad op de muziek in zijn tijd, is minder vaak belicht. De Stichting Musick’s Monument uit Amersfoort maakt historische kunstproducties.


Wandeling "Reformatie in Amersfoort, 1400 – 1700: Van katholiek naar gereformeerd?"

Toen Luther in 1517 zijn 95 stellingen bekend maakte, werd Amersfoort nog volop bezocht door pelgrims die genezing of troost zochten bij het beeldje van Onze Lieve Vrouw.

In Amersfoort, wel eens de meest katholieke stad van het gewest Utrecht genoemd, kon je wel acht keer per etmaal een dienst bijwonen waar kanunniken in liturgische gewaden hun gebeden zongen. Het woord ‘paap’ was nog helemaal geen scheldwoord maar betekende gewoon priester.

Kon in deze stad de reformatie wel wortel schieten? Ja, dat kon, maar dit ging niet van harte. Sterker nog, de reformatie werd afgedwongen.  Tijdens de wandeling Reformatie in Amersfoort  hoort u over uiteenlopende perikelen: ‘rebellen die altaren aan stukken sloegen en schilderijen vertrapten, ‘stoutigheden van de papen’, huiszoekingen, verbanning, ‘bedroefde kerkenraden’, maar ook over diepbedroefde nonnen. En hoe verging het de overige katholieken? U hoort het allemaal in deze wandeling.

De wandeling is op aanvraag, van dinsdag tot en met zaterdag (duur 1,5 uur) vanaf 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017. De prijs wordt 6,00 inclusief bezoek aan de Sint Joriskerk. Aanmelding bij: www.gildeamersfoort.nl, telefoon 033-4722236