VIEREN
Van het donker van het kyriegebed naar het licht van de paaskaars, van het water in het doopvont naar het brood op de tafel, van stilte naar muziek en van woord naar gebaar: in dat heilige spel van tegenpolen komen mensen dichter bij hun ziel en worden ze creatief en ge´nspireerd.

Elke vierde zaterdag van de maand en met Kerst, Pasen en Pinksteren is er een kerkdienst volgens de Lutherse traditie. Dat betekent bijvoorbeeld: veel ruimte voor muziek, een kerk die is 'aangekleed' met bloemen en kaarsen - want alle schoonheid wijst naar God. Een gedegen en actuele uitleg van wat er is voorgelezen uit de Bijbel en de het ervaren van de nabijheid van God in de kring rondom de tafel met brood en wijn.

Kinderen in de kerkdienst
Ieder kind krijgt bij binnenkomst een eigen doos met papier, stiften, kleurplaten etc. Zo kunnen ze mee doen met de anderen in de gemeente, maar hoeven ze zich niet te vervelen als nog niet alle woorden begrijpelijk zijn. Kinderen mogen in de dienst helpen waar mogelijk en uiteraard zijn ze welkom aan het avondmaal.

 

Kerkdiensten

Meezingen in het project-koor van de Zwaan? Zie onder aan deze pagina!


Elke vierde zaterdag van de maand is er om 16 uur een viering in de Lutherse kerk.

Daarnaast komt de Lutherse gemeente bijeen op de volgende zondagen:

18 september 2016:  in (samenwerking met) de Bergkerk, dienst om 10.30 uur. Voorganger: Diederiek van Loo

2 oktober 2016:  in (samenwerking met) de Oud Katholieke Kerk 't Zand (oogstdienst), dienst om 10 uur. Voorgangers Louis Runhaar en Diederiek van Loo

30 oktober 2016, 18 uur (samenwerking met) Joriskerk: Dienst rondom 500 jaar Reformatie. Voorgangers Willem Jan Dekker en Diederiek van Loo

25 december 2016: Kerstmis in de Lutherse kerk, dienst om 10.30 uur

22  januari 2017,  oecumenische viering van 5 binnenstadskerken in de Johanneskerk, i.h.k.v. 500 jaar Reformatie

16 april 2017: Pasen in de Lutherse kerk, dienst om 10.30 uur

4 juni 2017: Pinksteren in de Lutherse kerk, dienst om 10.30 uur


vieringen in 2017  voorganger mw ds Diederiek van Loo, cantor-organist Cees Willem van Vliet

   

25 maart, 16 uur
Viering in de veertigdagentijdm.m.v Zwaankoor (projectkoor)
14 april, 15 uur Goede Vrijdagdienst, MeeZing Mattheusm.m.v. Voxtet
16 april, 10.30 uurPasen m.m.v. Esther Kronenburg, sopraan
22 april, 16 uurViering in de week van Pasendoop en belijdenis
27 mei, 16 uurViering m.m.v. Zwaankoor (projectkoor)
4 juni, 10.30 uurPinksteren 
24 juni, 16 uurVieringbegin van de Kerkennacht

 Het Zwaan-koor - hoe kan ik meedoen?

Voor een aantal vieringen wordt een koorgroep gevormd (februari /maart/april)
Omdat je zingend misschien wel het beste kunt geloven. En vooral omdat het leuk is.
Iedereen is daarbij welkom, geef je wel uiterlijk een week van te voren op via amersfoortsezwaan@gmail.com.
Je krijgt de muziek voor de dienst over de mail gestuurd en je studeert die zelf, thuis, in. Op zaterdag komen we om 14.30 uur bij elkaar en repeteren een uur intensief o.l.v. cantor-organist Cees Willem van Vliet. Om 16 uur begint de viering.

In deze vieringen zingt het Zwaankoor: op 26 september (vredesweek), op 26 november (1e advent),  op 28 januari 2017.