Harderwijker-kring

Leden van de Lutherse gemeente, de Johanneskerk en de Oud-Katholieke kerk in Amersfoort die in Harderwijk, Ermelo en omstreken wonen komen eens in de zes weken samen om bij iemand thuis een zelfgekozen thema te bespreken. Deelnemers doen zelf de voorbereiding, soms leidt de predikant de avond in.


De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 26 september 2017 om 20.00 uur. We gaan het hebben over "Belijdenis".


Contactpersoon is mw Lisbeth Borg, Harderwijk. Telefoon 0341 414278.